Edbak logo
Educlick "Grade"demo

In deze presentatie een overzicht van de diverse mogelijkheden van EduClick Grade.

Educlick Grade demo

Het is mogelijk om uw, geheel online, een demonstratie te geven van de mogelijkheden van de EduClick Grade oplossing. U kunt deze hier aanvragen

Educlick offerte

We bieden u de mogelijkheid om een offerte aan te vragen voor de voor uw situatie meest geschikte EduClick oplossing.

Dien hier uw verzoek in of bel ons op: 0165-323288 


Educlick Grade

Educlick Grade

EduClick Grade:

EduClick Grade zorgt voor klassikale evaluaties en toetsing direct vanuit uw ELO
met behulp van eInstruction en Turningpoint stemkastjes en virtuele VPad klikkers in een grote collegezaal of in een standaard leslokaal.

EduClick Grade is een krachtige kernoplossing dat de interne mogelijkheden van uw huidige ELO vergroot door de toevoeging van summatieve en formatieve evaluaties tijdens de les of het college. Dit alles met gebruikmaking van huidige én toekomstige
persoonlijke feedback response hulpmiddelen. De docent gebruikt de EduClick Grade module in de ELO voor het kiezen van de juiste klas, werkgroep en toetsvragen.
De resultaten van de afgenomen toets worden opgeslagen in de ELO. Op dit moment werk de EduClick Grade module met de ELO's van Blackboard, Moodle, Sakai, WebCT en Powerschool. Andere ELO's zijn op aanvraag ook te gebruiken.

Het bijzondere van EduClick Grade is dat het niet locatiegebonden is en dat er geen import of export van bestanden nodig is om een toets te kunnen afnemen vanuit de ELO en de resultaten te verwerken in de ELO.

Hoe werkt het:

Voor afnemen van summatieve of formatieve evaluatie zijn de volgende stappen nodig:

1.De docent logt in op de ELO vanuit het lokaal
2.Kiest het juiste vak
3.Gaat in de EduClick module in de ELO
4.Kiest de juiste groep/klas
5.Kiest de af te nemen toets
6.Start de toets
7.Kiest de manier van afnemen:
7.1. Docent gestuurd
7.2. Zelfwerkzaamheid
8.Start de sessie
9.De leerlingen /studenten beantwoorden de vragen met de eInstruction stemkastjes of met behulp van de VPad APP op hun Android Smartphone of Apple iPad/iPhone.
10.Tijdens of na afloop van de sessie kunnen de resultaten klassikaal vertoond worden door de docent en in alle VPad APP's.
11. Na goedkeuring door de docent, worden de gedetailleerde resultaten opgeslagen en verwerkt in de ELO.

Vanaf dat moment zijn de resultaten beschikbaar voor alle studenten, docenten, administratoren en managers die toegang hebben tot de ELO.

Benodigdheden:

1. U koopt een EduClick EPS module en laat deze inbouwen in uw ELO.
2. U koopt per lokaal een EduClick Grade licentie
3. U maakt gebruik van eInstruction of Turningpoint klikkers
4. U maakt gebruik van VPad klikkers.
5. Een internet verbinding en toegang tot de ELO.